Fintex-Tradeаспирационен маркуч за отработени газовеspacerмаркучи с индивидуални транспортни опаковкиspacerабразивоустойчив маркуч с накрайнициspacer
Категории : Скоби : Скоба Master Grip
Търсене

Скоба Master Grip
Спирални скоби, които са изключително удачни за закрепване върху спирални маркучи, тъй като следват профила на маркуча, пристягат само в меките части (чрез мост се прескача металната спирала) и оптимално уплътняват транспортната линия
Структура Неръждаема стомана

Общи Търговски Условия