Fintex-Tradeметален маркуч с фланциspacerспирален маркуч за сгъстен въздухspacerабразивоустойчив маркуч с накрайнициspacer
МаркучиСъединителни елементи
Общи Търговски Условия